B & W Holeby 3360

Staurbyskov motoren

2-P1040714
Motoren er nu på plads i udstillingen.  En anden B&W motor måtte flyttes for at give plads.
Motor og generator har fået fælles bundramme. Der blev lavet en udsparing i gulvet for at give plads til svinghjulet. Udstødning er monteret. Kølevand og brændstof er tilsluttet. [Læs mere]

Genudgivelse af NORDAN råoliemotor 5 Hk Årg 1915 serie nr 8

LAG-Djursland har indvilliget i at støtte projektet, med midler fra
EU & Fødevareministeriet.

Håbet H 201 blev bygget i Viken i Sverige og købt af Gillelejefiskerne Lars og Bendt Christian Nielsen.
(Far og Søn) Bendt Christian Nielsen solgte Håbet til en børstenbinder efter 2. verdenskrig. Senere blev det solgt til nationalmuseet.

Originalmotor fra Sildebåden ”Håbet” H 201, som blev søsat 1888 udstyret med gaffelrig og anseelig sejlføring. Nordan-motoren blev installeret i ”Håbet” 1919, som led i maskiniseringen af fiskeriet.

I 1880’erne opstod der reelt erhvervsfiskeri fra Bønnerup Strand, dog uden havnen, der først blev bygget 1937. ”Håbet” blev hjemmehørende i Bønnerup, hvor fiskerflåden enten lå for svaj, eller slæbtes op på stranden, når bådene ikke var på søen.

CCE00000


”Håbet” med tilhørende motor, er en del af samlingerne på Dansk Fiskerimuseum under Djurslands Museum. Efter en menneskealder som landlagt, er det nu langt om længe lykkedes, at stable et projekt på benene, der skal bringe Kattegatbåden ”Håbet” tilbage til fordums glans, som sejlende kulturarv. [Læs mere]

Volvo Truck Center på besøg

01-P1040723
Volvo Truck Center havde meldt deres ankomst fredag den 10.-06. Gæsterne ankom på motorcykler.
70 motorcykler i alt. [Læs mere]